Top Definition
the act of hooking up with sluts.
wheel = hook up, make out, mash, smash, etc.
slew = slut, whore, etc.
Daniel: how many girls are going to this party?
Kevin: there's more girls than guys.
Daniel: sweet bro gotta wheel some slews!
Kevin: you know it!

Guy 1: "Wheeling slews is my favourite pastime!"
Guy 2: "Going to the party on friday?!"
Guy 1: "HELLS YES I AM."
Guy 2: "WHEEL SLEWS MAN, WHEEL SLEWS."

Another Random Guy: "Call me Young Slew Wheeler Life"
#hook up #slut #whore #wheel #slew #skeez #skeeze #sluw
viết bởi giantyellowspoon 08 Tháng một, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×