Top Definition
the act of hooking up with sluts.
wheel = hook up, make out, mash, smash, etc.
slew = slut, whore, etc.
Daniel: how many girls are going to this party?
Kevin: there's more girls than guys.
Daniel: sweet bro gotta wheel some slews!
Kevin: you know it!

Guy 1: "Wheeling slews is my favourite pastime!"
Guy 2: "Going to the party on friday?!"
Guy 1: "HELLS YES I AM."
Guy 2: "WHEEL SLEWS MAN, WHEEL SLEWS."

Another Random Guy: "Call me Young Slew Wheeler Life"
viết bởi giantyellowspoon 08 Tháng một, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×