tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A bit from the 90's cartoon, Animaniacs.
"Wheel of Morality, turn, turn, turn. Tell us the lesson that we should learn.
viết bởi DesPERRYado 21 Tháng tư, 2005