tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To majorly cock up a situation in life.
Matt wheelie bopped today !!!
viết bởi J-wong 27 Tháng một, 2010