tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
When a male/female eats a woman's vagina until they cry.
I'm gonna Whine and Dine Julie tonight ;)
viết bởi McDillster 30 Tháng chín, 2011