tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The sound you hear right before someone smacks da shit out da back yo head.
(WHIPPAH!).....Step to me mothafucka.
viết bởi Kosmo84 28 Tháng sáu, 2009
 
2.
the act of being totally whipped
Billy: shitt sonn! i gotta dip so I can pick up my gf and take her to ballet lessons

Ivan: WHIPPAHHHH

Billy: Naw man its not like that!

Ivan: sureeee....WHIPPAHH!
viết bởi ivantt 21 Tháng tư, 2009