tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When a whippersnapper beats up a hammerknocker.
Britney beating up Mike!

Britney is the whipper hammer knocker.
viết bởi britneyyyyyy 13 Tháng mười, 2011