Top Definition
A party game:
Step 1: You get some whiskey
Step 2: You find a partner
Step 3: You take a shot
Step 4: Just as you drink the whiskey, your partner slaps you across the face
Step 5: You hug your partner
Step 6: Repeat steps 1-5, switching roles
Step 7: YOU HAVE THE BEST NIGHT OF YOUR LIFE!

(As seen in the movie "Beside Still Waters")
- Let's play Whiskey Slap!
- No, you never slap me hard enough.
- Oh, oh... I'm so sorry.

"What's a Whiskey Slap?"
- Henry
viết bởi WHISKEYSLAP 27 Tháng ba, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×