Top Definition
A party game:
Step 1: You get some whiskey
Step 2: You find a partner
Step 3: You take a shot
Step 4: Just as you drink the whiskey, your partner slaps you across the face
Step 5: You hug your partner
Step 6: Repeat steps 1-5, switching roles
Step 7: YOU HAVE THE BEST NIGHT OF YOUR LIFE!

(As seen in the movie "Beside Still Waters")
- Let's play Whiskey Slap!
- No, you never slap me hard enough.
- Oh, oh... I'm so sorry.

"What's a Whiskey Slap?"
- Henry
#party game #whiskey slaps #bsw #beside still waters #chris lowell
viết bởi WHISKEYSLAP 27 Tháng ba, 2014
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×