tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The act of "finishing" on a girls breasts or face.
Bill: So did you fuck that chick last night?
Bob: Ya, and I gave her a white explosion
viết bởi b8iJ3kLp 10 Tháng hai, 2012