tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
white kush is kush with coke in it. it get you higher than a motherfucker
yo pass the white kush, im going to get high
viết bởi nygunna 18 Tháng sáu, 2008

Words related to White kush

cush khush kush somke white