tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Kayaks
Let's go down the river in our white people boats.
viết bởi ValC 23 Tháng bảy, 2014