tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
White Respect. When a white boy gets a lots of credits from the black nation.
Eminem is a Whitespected person.
viết bởi Sjoerdo 25 Tháng chín, 2007