tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Similar to wizard. Generally an exclamation of approval or joy.
That party last night was whizzbang

viết bởi Robinho 05 Tháng năm, 2006