tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
DIRTY slang- synonymous for Cocaine, Coke, C, yayo, yip, Bolivian marching powder.
Yo B, where's that whizzle wham at?
viết bởi Bert PDX OR 19 Tháng mười, 2008

Words related to Whizzle Wham

cocaine bolivian marching powder c coke yayo yip