tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A large, nicely shaped butt.
Yo peep honey over there in the red; she got a whoompty!
viết bởi yii510 12 Tháng mười một, 2011