Top Definition
1. To kick one's ass; to act forcefully to achieve a desired result. 2. To win or rebut over someone.
Albert: Your such a bogan!
Elizabeth: What!? I'll whoopachang your ass!
#kick ass #battle #rebut #shutdown #fight #hurt
viết bởi Elizabeth Whoopachanged Albert 22 Tháng mười một, 2006
1. To kick one's ass; to act forcefully to achieve a desired result. 2. To win or rebut over someone.
Albert: Your such a bogan
Elizabeth: What!? I'll whoopachang your ass!
#kick ass #strike #battle #fight #hurt #win #rebut
viết bởi Elizabeth Whoopachanged Albert 21 Tháng mười một, 2006
1.The sound a Blow Off Valve makes when it release's the pressure from a turbocharged car.

2.A car out in Western Syndey that the ladies love.
1.WHWWWHHHAAAAAPPPPPPPPP! WHOOPACHANG!!!!
2.OMG, Lets go for a cruise in the Whoopachang!
#blow off valve #bov #turbo #cars #skyline
viết bởi Crashmaeng 23 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×