tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A vagina that has muted and grown teeth.
Has you seen the movie Teeth? The girl in it has a whoopachucky.
viết bởi KingofMemes 30 Tháng tư, 2011