tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Masturbate (UK/Australian regional variant of 'whack off')
"Jesus Christ, I just saw a homeless guy whop off on the bus"
viết bởi Lieutenant LT Smash 02 Tháng bảy, 2013