tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The sound when u slap someone across the face...
Smacks across face(whopitang)
Wut was that for??
Because i wanted to
viết bởi BiiBiiBoo:) 08 Tháng mười hai, 2010