tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
It's like homework, but at Whore School you do whoremwork.
Go back to Whore School and do your whoremwork, whore.
viết bởi Whorewhoisnotmortal 12 Tháng mười một, 2012