Top Definition
A white girl with a big booty.
DAMN! check out that whotty!
viết bởi Don Magik Juan 15 Tháng bảy, 2009
1. noun A person who watches Doctor Who and is extremely attractive.

2. noun A person who is related to Doctor Who in some way and is extremely attractive.

Pronounced Who-tee. Origin: derived from Whovian and hottie.
1. Random Kid 1: wow, Girl 1 is so hot!
Random Kid 2: doesn't she watch Doctor Who?
Random Kid 1: yeah, so?
Random Kid 2: then dude, she's not just your average hottie; she's a Whotty!

2. Whovian Girl: did you see that latest Doctor Who episode? Matt Smith was so supermegafoxyawesomehot in it!

Whovian Boy: how about that Karen Gillan? Talk about a cutie.

Whovian Girl: yeah, they're both Whotties.
viết bởi JustAnotherGirlInTheTARDIS 02 Tháng mười, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×