Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
The Coolest, like Wicked.
Ah that's the wickest car.

That is like totally the wickest album they ever made.
viết bởi Vego 14 Tháng mười hai, 2004
5 4