tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Scent Smell or odor Trail
Did you smell that wikawab from the bathroom?!
viết bởi Woboprint 14 Tháng chín, 2007