Top Definition
A friend whose mind or opinion on something can be changed simply by an opposing comment.
Bill: That movie wasn't too amazing.

Kiefer: I thought it was pretty good.

Bill: Yeah, me too.

Kiefer: Nice to have a wikifriend like you.
viết bởi Tamer Sutherland 14 Tháng tám, 2008
A friend whose opinion of a movie or song is swayed by what other people/The Internet says, regardless of how they feel.
Frank: I really liked that movie
Bob: I hated that movie
Frank: Yeah, me too
Bob: You're such a WikiFriend! Just make your own opinion.
viết bởi Thelonious Bone 17 Tháng mười, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×