tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
to get hype az hell and act crazy
Me and my ppl like to go to parties and WIL' OUT!
viết bởi Monia 30 Tháng sáu, 2003