tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Getting some bomb pussy. Cunnilingus worthy.
Laura's got some wild berries.
viết bởi 6Pac 26 Tháng năm, 2004