tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Annoying little dwarf that likes to spam message boards with incoherent crap.
See above.
viết bởi Qwertywasd 03 Tháng một, 2004