tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To be a bitch ass motha fucka with no life at all
damnnn will, your Willing it
viết bởi Everybody ever 19 Tháng ba, 2010