tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
When you rub your willy on yo woman's clit.
"I got Sharise off wit d'ol Willy Clit'n!"
viết bởi Mo Fro Bro 31 Tháng bảy, 2006