tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Another term used for farting.
"Yo the kid in the seat next to me just caught some wind shit."
"Bro you feel that wind shit yet?"
viết bởi grandmaster poo 27 Tháng mười hai, 2011