tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
Glass insert placed into building wall penetrations.
Ya dun dropped da pistol when ya dun busted da winda
viết bởi The Poontangler 30 Tháng một, 2004