Top Definition
A person who is prone to injury and disease who can often be found in a drug fueled state.
Chris: "Hows it goin wishy?"
Wishy: "Not good man, me hair keeps falling out, can I bum a smoke maaaaan"
viết bởi "G" crew 20 Tháng mười một, 2009
A person who could be mistaken for a parasite. Can often be heard speaking like an aboriginal and is always bumming smokes.
Watttto - " look its Wishy "
Wishy - " aww tru dat unna. Gotta smoke mate? "
viết bởi Watttto 08 Tháng hai, 2008
A character on VQ2 who is really awesome.
Wishy is the best
viết bởi Ashley 10 Tháng ba, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×