tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A short swift smck to the side of the head
I wisterpooped the pope once
viết bởi Imbeingsaton 27 Tháng tám, 2006