wit
In Shakespearean language, a slang term for the penis or libido.
'Zounds! His wit hath failed to arouse his mistress. Lo!
viết bởi Ben 21 Tháng mười một, 2004
Wit
A Lion's vagina.
More commonly referred to as "Lion Cunt."
Used often as a replacement word for other insults.
Jon: "Hey, Tyler! You just lost THE GAME!"

Tyler: "AAAAAHHHHH! Fuck you, you Wit!" D:<
viết bởi Shubanta Nuhwanta 12 Tháng tư, 2011
Wit
an illiteret, and/or, retarted, persons way of saying "with"
illiteret person: yo wats up wit u i thut u wer goin to da club wit mii tonit

person with iq above 60: ... uhh, your retarted.
viết bởi babymeandyou 21 Tháng năm, 2008
wit
Scot's variation of "what".
"Wit wir you sayin just thir ya big daft numpty cloon heed ye?"
viết bởi brendan 21 Tháng tám, 2004
wit
The Trystan way of saying "What."
1. Wit you want?
2. Wit you looking at?
3. Wit? Wit? Do you wanna die? Cause I'll throw you off the balcony.
viết bởi Sara Frye 20 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×