tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The cleft formed by voluminous wizzard sleeves.
Her camel toe was huge. She had some serious wizzard sleevage.
viết bởi Wavedonkey 17 Tháng tư, 2013