tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
The mother of the infamous Chung brothers
She's as fat as the Won Mom
viết bởi Blue Fireball 19 Tháng bảy, 2003