tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
To feel wonderful, fabulous, and fantastic all in the same breath.
"He makes me feel wontabulastic everytime I'm with him."
viết bởi Essence is Sunshyne 12 Tháng mười một, 2008