tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A protector of wood. AKA a condom.
Not without a Wood Guardian...
viết bởi jstejste 14 Tháng tư, 2011