tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Cute and cuddly, full of love and empathy. The new thing.
"Aww... that pink bear is sooo woodgy!"
viết bởi Dylan H. 12 Tháng hai, 2005