tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A Man that has sexual endurance
Man is not a man if
((Him a)) no workerman

Taken from Patra's 1993 dancehall hit
viết bởi vcboyle 12 Tháng một, 2012