tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
An alternative for saying masturbating you jacking off.
were you working on your project last night?
viết bởi funnyguy123456 09 Tháng ba, 2011