tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
DO NOT worry about a thing. Its ALL GOOD!
Worriless: Joy, pure joy!
viết bởi Eman18 08 Tháng ba, 2012