tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A circle jerk on Christmas
Hey, dude, I'm not with family for Christmas. Wanna organize a wreath jerk?
viết bởi ReallyBigBook 24 Tháng mười hai, 2012