tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a sprightly, speedy, cute, little animal
"look at the dog running around! He's such a cute wusi."
viết bởi clownkoala 09 Tháng một, 2012