tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
What's wrong with u ?
Dude, Wwwu ?
Nothing i'm just overloaded
viết bởi mCcgyve 2 28 Tháng bảy, 2010