tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A sloppy, smart and senstitive kid who gives all respect to anyone.
"that was a total wynsor"
viết bởi Jubby Lump 20 Tháng mười một, 2011