tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
An ancient word for dragon. It was used in medieval times.
I must slay that wyrme or I will be killed.
viết bởi Tess[Otaku_Bandit] 23 Tháng tám, 2008