late 1970 slang for crack cocaine,no spanish, yeyo in spanish is "egg yok" more or less
Frist time most people heard it was in scarface (best movie ever) "chi chi get the yeyo"
viết bởi bill bob 04 Tháng ba, 2004
Cuban slang referring to cocaine. Most likely derived from the Spanish word "Hielo" which means snow.
You got the dinero I got the yeyo!
viết bởi mrmontie 08 Tháng mười một, 2007
Misspelling of "llelo," the ghetto spanish term for crack.

pro-nun-see-A-shun: yeh'yo
viết bởi Anonymous 06 Tháng mười, 2003
slang for crack cocaine
you wanna go smoke a lil' yeyo?
viết bởi wickedmonkey 16 Tháng chín, 2003
It is Colombia's national product; cocaine
And for all yall dummies quoting SCARFACE, get it right. He says:

Chi Chi, Chi Chi... get the yeyo...
viết bởi JayJaySmoothe 19 Tháng mười hai, 2005
spanish for cocaine
Rush rush, got the yeyo?
Buzz buzz, gimme yeyo
Rush rush, got the yeyo? Uh oh
Yo yo, no no yeyo, uh oh
viết bởi sTeALtH 17 Tháng mười một, 2003
slang for crack
hey whittie lay off the yeyo or hook it up!!!
viết bởi MARY 12 Tháng năm, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×