tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
22.
It means COCAINE !!! AND ITS SPANISH !!!
"conde eso yeyO, LA POLICIA!"
viết bởi Ricardo 22 Tháng một, 2005
 
23.
yeyo means cocaine.
viết bởi fmjrulz18 13 Tháng mười, 2003