tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Your Mother Fucking Mileage May Vary
HP LaserJet 1018 * $15 AR w/FS @Newegg YMFMMV
viết bởi HonL 22 Tháng chín, 2007