tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
You Only Mess Me Over Once.
Yo Dawg, I know you took my last piece of gum... Watch ya back. YOMMOO!
viết bởi 123000 28 Tháng sáu, 2012